Tag Archives: Đồng hồ đo lưu lượng Bopp & Reuther

Bopp & Reuther Vietnam, Bopp & Reuther Messtechnik GmbH Vietnam

Logo Bopp & Reuther Vietnam

Bopp & Reuther Vietnam, Bopp & Reuther Messtechnik GmbH Vietnam Giới thiệu về Bopp & Reuther Vietnam Được thành lập vào năm 1872 tại Mannheim, Đức, Bopp & Reuther Vietnam, Bopp & Reuther Messtechnik GmbH Vietnam trở nên nổi tiếng với việc phát minh ra nguyên tắc đồng hồ đo lưu lượng Bopp & Reuther […]