Hiển thị tất cả 29 kết quả

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Máy phát nhiệt độ TA2512 IFM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Inductive sensor II5697 IFM Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Cảm biến điện dung KI5085 IFM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Cảm biến điện dung KI5085 IFM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị khác

PQ0834-IFM Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị khác

IGT203-IFM Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị khác

DI520A-IFM Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Cảm biến dòng chảy SI5000 IFM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị đo lường & Kiểm tra

Máy đo khí nén SD9000 IFM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Pressure transmitter PT5503 IFM VietNam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Cảm biến PN3593 IFM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Cảm biến/Công tắc -Bộ chuyển mạch - Sensors/ Switches

Cảm biến áp suất màn hình PN3571 IFM Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Cảm biến/Công tắc -Bộ chuyển mạch - Sensors/ Switches

Cảm biến rung Vibration Sensor, VKV021, IFM Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Cảm biến SA5000 IFM VIETNAM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Đầu kết nối - Connectors

RFID evaluation unit LF-HF, DTE101, IFM Vietnam

Được xếp hạng 1.00 5 sao
Báo giá

Đầu kết nối - Connectors

Đầu đọc RFID read head, ANT513, IFM Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Cảm biến áp suất Pressure sensor PG2454 IFM Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá