Hiển thị tất cả 20 kết quả

GEFA VIETNAM – Đại lý chính thức hãng GEFA tại Vietnam

GEFA Processtechnik GmbH là nhà sản xuất và cung cấp cho bạn các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực van công nghiệp, công nghệ lọc và hệ thống sử dụng một lần kể từ năm 1964. GEFA cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm cho các ứng dụng cụ thể và sẵn sàng cùng bạn phát triển giải pháp phù hợp hoàn hảo. Kho dự trữ rộng rãi của GEFA đảm bảo thời gian giao hàng ngắn!

Gefa luôn đề cao chất lượng sản phẩm và việc lựa chọc các nguyên liệu đạt chuẩn và đã được chứng nhận theo EN ISO 9001 từ năm 1992 và đã nâng cấp các chứng nhận này bao gồm ISO 14001.

Các dòng sản phẩm GEFA VIETNAM:

Van dao Gefa / Gefa Knife gate valve / van cổng dao Gefa /  van cửa dao Gefa / van xẻng Gefa

Bộ lọc tự làm sạch Gefa / Gefa self-cleaning Filter

Bộ truyền động khí nén Gefa/ Gefa Pneumatic actuator

Bộ truyền động điện Gefa/ Electric actuator Gefa

Bộ Lọc Thô Gefa / Phin Lọc Khô Gefa / Gefa Coarse Filter

máy sàng quay hình trống Gefa / tang sàng Gefa / trống sàng Roto-Sieve Gefa

Sàn Lọc Cong Gefa / Gefa Parabol screen

Lọc chữ Y Gefa/ Gefa Y – strainer

Bộ lọc buồng đơn Gefa / Gefa Single filter

Bộ lọc thô 2 cấp Gefa / Gefa Dual filter

Bộ lọc tự động sục rửa Gefa / Gefa Automatic Backflush Filter

Bộ lọc tự làm sạch Gefa / Gefa self-cleaning Filter

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

VAN CỔNG DAO CHẠY BẰNG KHÍ NÉN SD2BP500 / AT200F GEFA

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Van lưỡi dao AT200F – DN 500 GEFA PROCESSTECHNIK GMBH

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Van lưỡi dao AT200F – DN 350 DOMINO GEFA

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ Lọc Gefa S2 – self-cleaning Filter Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

BỘ LỌC Gefa MSCF Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ lọc tự động sục rửa M1XX Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ lọc tự động sục rửa FW Series Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ lọc thô 2 cấp OW Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ lọc buồng đơn OV Series Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ lọc chữ Y dòng FY Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ lọc chữ Y dòng FCY Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ Lọc Thô/ Sàn Lọc Cong BS Series Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Máy sàng quay hình trống SIEBTROMMEL TYPE RS Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ Lọc Thô – Coarse Filter ACF Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ Truyền Động Điện Type SQ Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ Truyền Động Điện Type FQ Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ Truyền Động Điện Type AQ Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Truyền động khí nén Series MC Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Bộ truyền động khí nén Series AP Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Van Cổng Dao – Knife gate valve AT100 Gefa

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá