Hiển thị tất cả 25 kết quả

Thiết bị tự động hóa

Bộ mã hóa AV56A1KFX6YXGP50 Nidec Avtron

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Encoder M6C-4S1HX51-W003 Nidec Avtron

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Quạt & Quạt gió – Fans & Blowers NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ hãm – Leroy Somer FFB NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ hãm – Leroy Somer FCR NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ hãm – Leroy Somer FCPL NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ cảm ứng FLSN – zone 21 NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ cảm ứng FLSN – zone 2 NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ cảm ứng FLSES zone 22 NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ cảm ứng FLSD – zone 1 NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ Econo NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ ba pha – Leroy-Somer PLSES NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ ba pha – Leroy-Somer LSES NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ ba pha – Leroy-Somer LS NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ ba pha – Leroy-Somer LC NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ ba pha FLSES NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Điều khiển chuyển động

Động cơ cảm ứng ACCU-Series ™ NIDEC ACIM

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá