Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thiết bị tự động hóa

Bộ điều chỉnh khí nén 10283J Fairchild

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Rơ-le M14 Fairchild

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Cảm biến điện T6100 Fairchild

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị tự động hóa

Thiết bị điều áp MP2400 Fairchild

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị truyền tín hiệu - Transmitters

Đầu dò điện khí nén Transducer, TD6000-424U, FAIRCHILD Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá
Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá

Thiết bị đo lưu lượng / Cảm biến đo lưu lượng - Flow measurements

Bộ điều chỉnh áp suất Pressure Regulator 4024A, FAIRCHILD Vietnam

Được xếp hạng 0 5 sao
Báo giá