Tag Archives: VeriVide Colour Assessment Cabinets

Verivide Vietnam | Đại lý Verivide tại Vietnam

VeriVide Vietnam

Verivide Vietnam | Đại lý Verivide tại Vietnam Giới thiệu về Verivide Vietnam: Verivide Cải tiến công nghệ đánh giá màu sắc trên toàn cầu kể từ năm 1964 VeriVide cung cấp thiết bị để đo và đánh giá màu sắc và hình thức bên ngoài của sản phẩm, đồ vật, mẫu và thành phần. […]