Mô đun áp suất 750PD4 Fluke

Yêu cầu báo giá

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

Mô tả

Fluke Vietnam,Mô đun áp suất 750PD4 Fluke

750PD4 Fluke

FLUKE – Pressure Module 750PD4-Mô đun áp suất 750PD4

Tên thiết bị: Pressure Module – Mô đun áp suất

Mã đặt hàng: Fluke-750PD4

Nhà sản xuất: FLUKE-USA

Nhà cung cấp: ANS Việt Nam

Đặc tính và ứng dụng

Mô-đun Áp suất 750P là mô đun áp suất lý tưởng để đo áp suất tương đối, chênh lệch và áp suất tuyệt đối với các máy hiệu chuẩn quá trình ghi dữ liệu Fluke 750 và 740 và máy hiệu chuẩn quá trình đa năng 725, 726 để đo áp suất.

 • 0,025 % sai số tham chiếu
 • Thông số kỹ thuật 6-tháng và 1-năm
 • Nhiệt độ được bù vào 0 °C được 50 °C
 • Truyền thông tin dạng số với các máy hiệu chuẩn, không mất tín hiệu hoặc lỗi tương tự
 • Lựa chọn hàng loạt phạm vi
 • Các mô-đun đo áp suất tương đối, vi sai, dải kép, tuyệt đối và chân không

Dòng Mô-đun Áp suất Hoàn chỉnh

Dòng 48 mô-đun áp suất bao gồm các máy hiệu chỉnh áp suất từ 0 đến 1 inH 20 đến 10,000 psi (2,5 mBar đến 690 bar).

Các mô-đun áp suất tương đối có một đầu nối áp suất và đo áp suất liên quan đến áp suất khí quyển. Các mô-đun áp suất chênh lệch có hai đầu nối áp suất và đo sự khác nhau giữa áp suất ứng dụng trên đầu nối cao so với đầu nối thấp. Mỗi mô-đun được ghi nhãn rõ ràng về phạm vi, áp suất dư và khả năng tương thích với môi trường. Tất cả mô-đun bao gồm NPT, chuẩn đo (BSP) và bộ phận nối M20. Tương thích với mọi máy hiệu chỉnh áp suất, đa chức năng và xử lý văn bản (bao gồm: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 và các máy hiệu chỉnh kế thừa 741, 743, 744, 701 và 702).

Đo Nhanh và Dễ dàng

Mô-đun áp suất 750P của Fluke dễ sử dụng. Để đo áp suất, nối mô-đun áp suất với nguồn áp suất hoặc bơm tay rồi nối cáp mô-đun áp suất đến máy hiệu chỉnh. Áp dụng áp suất từ nguồn áp suất và nó hiển thị bằng số trên máy hiệu chỉnh. Chỉ cần chạm nút, áp suất có thể hiển thị trong 11 thiết bị kỹ thuật khác nhau. Khi sử dụng với Máy hiệu chỉnh xử lý văn bản sê-ri 750, số đo áp suất có thể được đánh dấu ngày/giờ và lưu trữ kiểu điện tử để phục hồi sau này. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian, loại bỏ các lỗi và hỗ trợ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng.

Lựa chọn từ:

 • Mô-đun chênh lệch
 • Mô-đun tương đối
 • Mô-đun áp suất cao
 • Mô-đun tuyệt đối
 • Mô-đun chân không
 • Mô-đun phạm vi kép
 • Mô-đun tham chiếu

Thông số kỹ thuật chi tiết

Mô-đun Chênh lệch Thông số kỹ thuật
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750P00 0 đến 1 inH 2O (0 đến 2,5 mBar) 30X Không khí khô Không khí khô
750P01 0 đến 10 inH 2O (0 đến 25 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P02 0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P22 0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar) 3X 316 SS Không khí khô
750P03 0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P23 0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750P04 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P24 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) 4X 316 SS Không khí khô
Model Sai số Tham chiếu4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P00 ±0,15% ±0,3% ±0,35% ±0,25% ±0,30%
750P01 ±0,1% ±0,2% ±0,3% ±0,15% ±0,25%
750P02 ±0,050% ±0,1% ±0,15% ±0,075% ±0,125%
750P22 ±0,050% ±0,1% ±0,15% ±0,075% ±0,125%
750P03 ±0,02% ±0,04% ±0,05% ±0,035% ±0,04%
750P23 ±0,02% ±0,04% ±0,05% ±0,035% ±0,04%
750P04 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P24 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tương đối
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750P05 0 đến 30 psi (0 đến 2 bar) 4X 316 SS Không có
750P06 0 đến 100 psi (0 đến 7 bar) 4X 316 SS Không có
750P27 0 đến 300 psi (0 đến 20 bar) 4X 316 SS Không có
750P07 0 đến 500 psi (0 đến 35 bar) 4X 316 SS Không có
750P08 0 đến 1000 psi (0 đến 70 bar) 3X 316 SS Không có
750P09 0 đến 1500 psi (0 đến 100 bar) 3X 316 SS Không có
750P2000 0 đến 2000 psi (0 đến 140 bar) 3X 316 SS Không có
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P05 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P06 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P27 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P07 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P08 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P09 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P2000 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
Thông số kỹ thuật Mô-đun Áp suất Cao
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750P29 0 đến 3000 psi (0 đến 200 bar) 3X 316 SS Không có
750P30 0 đến 5000 psi (0 đến 340 bar) 3X 316 SS Không có
750P31 0 đến 10000 psi (0 đến 700 bar) 2X 316 SS Không có
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P29 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P30 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P31 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tuyệt đối
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750PA3 0 đến 5 psia (0 đến 350 mBar) 4X 316 SS Không có
750PA4 0 đến 15 psia (0 đến 1 bar) 4X 316 SS Không có
750PA5 0 đến 30 psia (0 đến 2 bar) 4X 316 SS Không có
750PA6 0 đến 100 psia (0 đến 7 bar) 4X 316 SS Không có
750PA27 0 đến 300 psia (0 đến 20 bar) 4X 316 SS Không có
750PA7 0 đến 500 psia (0 đến 35 bar) 4X 316 SS Không có
750PA8 0 đến 1000 psia (0 đến 70 bar) 3X 316 SS Không có
750PA9 0 đến 1500 psia (0 đến 100 bar) 3X 316 SS Không có
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PA3 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA4 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA5 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA6 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA27 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA7 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA8 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA9 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%

 

Thông số kỹ thuật Mô-đun Chân không
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750PV3 -5 psi (-350 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750PV4 -15 psi (-1 bar) 4X 316 SS Không khí khô
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PV3 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PV4 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
Thông số kỹ thuật Phạm vi Kép
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750PD2 -1 đến 1 psi (-70 đến 70 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750PD3 -5 đến 5 psi (-350 đến 350 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750PD10 -10 đến 10 psi (-700 đến 700 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750PD4 -15 đến 15 psi (-1 đến 1 bar) 4X 316 SS Không khí khô
750PD5 -15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar) 4X 316 SS
750PD50 -15 đến 50 psi (-1 đến 3,5 bar) 4X 316 SS
750PD6 -15 đến 100 psi (-1 đến 7 bar) 4X 316 SS
750PD7 -15 đến 200 psi (-1 đến 14 bar) 4X 316 SS
750PD27 -15 đến 300 psi (-1 đến 20 bar) 4X 316 SS
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PD2 ±0,05% ±0,1% ±0,15% ±0,075% ±0,125%
750PD3 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PD10 ±0,025% ±0,05% ±0,07% ±0,04% ±0,06%
750PD4 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD5 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD50 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD6 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD7 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD27 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tham chiếu
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750R045 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) 3X Không khí khô Không khí khô
750R065 0 đến 100 psi (0 đến 7 bar) 4X 316 SS
750R27 0 đến 300 psi (0 đến 20 bar) 4X 316 SS
750R07 0 đến 500 psi (0 đến 35 bar) 4X 316 SS
750R085 0 đến 1000 psi (0 đến 70 bar) 3X 316 SS
750R29 0 đến 3000 psi (0 đến 200 bar) 3X 316 SS
750R30 0 đến 5000 psi (0 đến 340 bar) 3X 316 SS
750R315 0 đến 10000 psi (0 đến 700 bar) 2X 316 SS
750RD5 -15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar) 4X Không khí khô
750RD65 -12 đến 100 psi (-1 đến 7 bar) 4X 316 SS
750RD27 -12 đến 300 psi (-0,8 đến 20 bar) 4X 316 SS
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750R045 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R065 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R27 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R07 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R085 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R29 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R30 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R315 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750RD5 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750RD65 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750RD27 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS

Một số dòng sản phẩm khác của Fluke

 • Fluke-773
 • Fluke-1507
 • Fluke-87VC
 • Fluke-T6-1000
 • Fluke-3760-FC
 • Fluke-1630-2
 • Fluke-177C
 • Fluke-BP7235
 • Fluke-87-5C
 • FLuke-279FC
 • FLuke-772

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

SCS-63-78-S0-B0-P Fujikura

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Fluke tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây

 

 

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mô đun áp suất 750PD4 Fluke”