Đo lưu lương không khí – Air Flow Meter PCE Instruments

Yêu cầu báo giá

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

Mô tả

PCE Instruments Vietnam,Đo lưu lương không khí – Air Flow Meter PCE Instruments

Air Flow Meter PCE Instruments

Đo lưu lương không khí PCE Instruments: Máy đo lưu lượng không khí đo vận tốc không khí cũng như áp suất không khí. Tùy thuộc vào loại ứng dụng, Máy đo lưu lượng không khí được chế tạo như Máy đo lưu lượng không khí dây nóng, Máy đo lưu lượng khí dạng cánh, máy đo gió dạng cốc, máy đo không khí dạng ống Pitotđồng hồ đo lưu lượng hoặc đồng hồ đo lưu lượng thời tiết bỏ túi, tất cả đều có thể đo vận tốc không khí cũng như áp suất không khí. Một số thậm chí có thể phát hiện hướng gió. Đơn vị đo lưu lượng khí phổ biến nhất là m / s. Máy đo lưu lượng không khí về cơ bản là máy đo lưu lượng khối lượng, vì chúng xác định vận tốc không khí và áp suất không khí bằng cách đo lưu lượng khối lượng của môi trường, trong trường hợp này là không khí. Kết quả đo tốc độ không khí có thể được lưu trữ trong bộ nhớ của Máy đo lưu lượng khí, tùy thuộc vào kiểu máy. Có rất nhiều Máy đo lưu lượng gió có sẵn. Máy đo lưu lượng không khí lý tưởng để thực hiện các phép đo nhanh chóng hoặc liên tục bao gồm giám sát việc lắp đặt hệ thống thông gió, kiểm tra quy trình, các ứng dụng công nghiệp, sử dụng trong các xưởng tư nhân hoặc bởi những người đam mê hàng hải hoặc cho các sở thích khác, v.v.

Measuing Instruments Cemb Dụng cụ đo lường Cemb Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí Air Flow Meter PCE-THA 10
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-HWA 30
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-A420
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-HWA 30-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-VA 11
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-VA 11-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-VA 20
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-VA 20-SET
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-VA 20-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FWS 20N-2
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-110
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-120
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-210
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-220
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-310
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-320
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-WSAC 50-111
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-121
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-WSAC 50-221
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-WSAC 50-311
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-WSAC 50-321
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-009
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-PDA 10L
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-810
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-007-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50-821
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-HVAC 2
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-HVAC 2-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-009-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-THA 10-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-VA 20-SET-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-MAM 2
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-BDA 10
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí KWG1
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WS P
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-WS V
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FST-200-201-U
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WS A
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FWS 20N
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WV A
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FST-200-201-I
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FST-200-202-I
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FST-200-202-U
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-ADL 11
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-423N
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-AM 45
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-AM 85
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FWS 20N-1
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-HWA 20BT
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  KWR1
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  KWG2
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-FST-200-201-H-I
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FST-200-201-H-U
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-FST-200-202-H-I
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-FST-200-202-H-U
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-007
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-EM 890
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-423N-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WS CR
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WS RS485
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí KWS1
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50W 24
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50W 230-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí PCE-WSAC 50W 24-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-AM 45-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-HWA 20BT-ICA
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  PCE-WSAC 50W 230
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  CWG 2
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí  CWG 1
Cemb Vietnam, đại lý Cemb, Air Flow Meter, máy đo lưu lượng không khí CWR 1

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

SCS-63-78-S0-B0-P Fujikura

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng PCE Instruments đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đo lưu lương không khí – Air Flow Meter PCE Instruments”